sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
HOTLINE
Giám Đốc - 0904 092 288

Màng PE - màng chít

Màng PE JUMBO
Màng PE JUMBO
Màng PE JUMBO
Màng PE JUMBO
Màng cuốn PE cắt theo yêu cầu
Màng cuốn PE cắt theo yêu cầu
Màng cuốn PE cắt theo yêu cầu
Màng cuốn PE cắt theo yêu cầu
Màng cuốn PE cắt theo yêu cầu
Màng cuốn PE cắt theo yêu cầu